Имате договор със счетоводна къща | РААБЕ Експерт

Имате договор със счетоводна къща

05
2018

Какви клаузи трябва да имате със счетоводната къща за обработване на данните на Вашите служители?

Обърнете внимание! След влизане в сила на Общия регламент за защита на личните данни, трябва да уредите и отношенията си със счетоводната къща или HR организацията, която обработва данните на Вашите служители във връзка с трудовите и служебните правоотношения.

В клаузите към анекса обърнете внимание на:

  • Изисквания към лицата, които обработват личните данни.

Изискайте от обработващия (това е счетоводната къща) да предприема необходимите действия, за да гарантира, че достъпът до личните данни на администратора (т. е. данните на Вашите служители) е ограничен до лицата, които имат нужда от достъп до тях, за да изпълнят служебните си или договорните задължения (като се приложи принципът „Необходимост да знае”).

Освен това обработващият трябва да гарантира, че всички лица, които обработват личните данни под негово ръководство:

а) са информирани за поверителния характер на личните данни на администратора и са запознати със задълженията на обработващия;

б) са запознати с изискванията на нормативната уредба за защитата на личните данни;

в) са поели задължение за поверителност, освен ако не са задължени да спазват поверителност във връзка с професионалните им и/или законови  изисквания;

г) извършват обработката само по начина, определен от обработващия.

  • Защита на личните данни от обработващия.

Изискайте от обработващия да предприема необходимите мерки, за да гарантира сигурността на обработваните от него данни, като вземе предвид:

а) състоянието на техническия прогрес;

б) разходите по прилагане на определените мерки;

в) обхвата, контекста и целите на обработката;

г) рисковете с различна вероятност и тежест за правата и свободите на физическите лица, по-конкретно рисковете от случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до прехвърлени, съхранявани или обработени по друг начин лични данни.

Предприетите мерки могат да включват (изброяването не е изчерпателно):

а) псевдонимизиране и криптиране;

б) способност да се гарантира непрекъснатата поверителност, цялост,  достъпност и устойчивост на системите и услугите за обработка;

в) възможност за своевременно възстановяване на наличността и достъпа до лични данни на администратора в случай на физически или технически инциденти;

г) осигурени са редовно тестване, оценка и оценка на ефективността на техническите и организационните мерки за гарантиране сигурността на обработката.

Конкретни текстове на споразумение със счетоводна къща по отношение на обработването на лични данни и мерки са предвидени в CD Лични данни в счетоводството и управлението на човешките ресурси.

Сподели тази статия: 
Може да намерите повече информация по темата в изданието: 

CD Лични данни в счетоводството и управлението на човешките ресурси

Лични данни в счетоводството и управлението на човешките ресурси

Не се чудете какво да включите във Вашата документация по защита на личните данни – ние вече я разработихме за Вас!

 Прочети още

Цена:84,00 лв

Може да поръчате изданието и на USB флаш памет от тук на цена 96,00 лв. с ДДС с включена такса обработка и доставка.

Бърза ПОРЪЧКА

Категория новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top