финансиране | РААБЕ Експерт

финансиране

Пак се заговори за обществени поръчки

Пак се заговори за обществени поръчки
02
2017

Резултатите относно състоянието на министерствата и дейността по провеждането на обществените поръчки са факт

Министър-председателят Огнян Герджиков представи резултатите от проверката, която той разпореди да бъде направена относно състоянието на министерствата и дейността по провеждането на обществените поръчки.

В част от министерствата не са...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Изгубили сме 166 млн. лв. по оперативните програми

Изгубили сме 166 млн. лв. по оперативните програми
09
2014

Загубите се дължат предимно на обществени поръчки

Държавата ни е понесла 166 млн. лв. финансови корекции по оперативните програми. Сред основните причини за загубите са нарушения при обществените поръчки. Корекциите, за които те са причина, са над 74 на...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Раздадоха парите по програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите“

Раздадоха парите по програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите“
02
2014

Средства ще получат общо 392 проекта на общини

На заседание в началото на месеца Министерски съвет одобри списъка на проектите, които ще получат финансирате от публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите“. В него влизат общо 392 проекта на...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Общинските бюджети се обсъждат до средата на февруари

Законът за публичните финанси влезе в сила от нова година
01
2014

Законът за публичните финанси влезе в сила от нова година

От 01 януари вече е в сила приетият миналата година Закон за публичните финанси. Той отменя Закона за общинските бюджети и Закона за устройството на държавния бюджет и поставя нови срокове и правила.

...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

ОП „Конкурентоспособност“ няма да загуби средства

ОП „Конкурентоспособност“ няма да загуби средства
10
2013

Съкратени са сроковете за разплащане по договори за БФП

Оперативна програма „Конкурентоспособност“ успя да минимизира риска от загуба на средства в края на 2013 г.  Управляващият орган на оперативната програма съкрати сроковете за разплащане по договорите за...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Финансират още 161 проекта на общини

Финансират още 161 проекта на общини
09
2013

Общата сума на средствата е 11,5 млн. лв.

Общо 161 проекта на общински администрации ще получат финансиране по Оперативна програма „Административен капацитет“. Те са насочени към повишаване на ефективността и подобряване работата на общинските администрации в страната....

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

За бенефициенти на проекти с европейско финансиране

За бенефициенти на проекти с европейско финансиране
05
2013

От 1 април 2013 г. ПМС 55 е заменено с ПМС 69

В средата на март 2013 г. беше направена съществена промяна в реда за избор на изпълнители от лицата, които изпълняват проекти с европейско финансиране. Промяната засяга проекти, финансирани от структурните и Кохезионния фонд на ЕС, програмата „...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Общини с допълнителни 16,5 млн. лв.

Общини с допълнителни 16,5 млн. лв.
12
2012

Правителството гласува решението си миналата седмица

Няколко общини ще се радват на допълнителни субсидии в размер на почти 16,5 млн. лв. Отпуснатите средства ще се използват за финансирането на социално значими инфраструктурни обекти и за разплащане на просрочени задължения. Общините-щастливци са...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

15% от мерките в Националната програма за реформи вече са изпълнени

15% от мерките в Националната програма за реформи вече са изпълнени
01
2013

Резултатите са към месец септември 2012 г.

15 на сто от заложените в Националната програма за реформи мерки вече са изпълнени. Това показа публикуваният отчет, в който са обобщени данните до месец септември миналата година. Според очакванията към декември 2012 г. изпълнението ще е достигнало...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Обнародваха постановлението за изпълнение на бюджета

Обнародваха постановлението за изпълнение на бюджета
01
2013

В срок от месец общинските съвети представят всички извънбюджетни сметки и фондове

Постановление № 1 на МС от 9.01.2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2013 г. беше обнародвано в брой 6 на Държавен вестник от 22 януари. В срок от 10 дни от обнародването държавните органи, министерствата и...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Страници

Subscribe to финансиране
Go to top