енергийна ефективност | РААБЕ Експерт

енергийна ефективност

Много желаещи – малко възможности

Много желаещи – малко възможности
02
2017

Ще има ли достатъчно средства по програмата за саниране?

Независимо от спорните моменти интересът към програмата по саниране на жилищата противно на очакванията нараства. Тази тенденция обаче е съпроводена с липса на средства за осъществяване на дейността.

Настоящото правителство отчита...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Още една процедура по ОПРР с насоки за кандидатстване и документация

Още една процедура по ОПРР с насоки за кандидатстване и документация
07
2015

Конкретни бенефициенти може да бъдат 28 общини на малки градове

Насоките за кандидатстване и документацията по процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ бяха публикувани...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Над 7.6 млн. евро за енергийна ефективност на институции и общини

Над 7.6 млн. евро за енергийна ефективност на институции и общини
10
2014

Кандидатстването е до 7 януари

Нови две грантови схеми бяха обявени от Министерството на икономиката и енергетиката. Бенефициенти по първата могат да бъдат държавни институции и общини. Целта на схемата е повишаване на енергийната ефективност...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Subscribe to енергийна ефективност
Go to top