Държавната администрация ще се развива чрез 71 мерки | РААБЕ Експерт

Държавната администрация ще се развива чрез 71 мерки

Държавната администрация ще се развива чрез 71 мерки
05
2014

Планът за 2014 – 2015 г. съдържа общо 6 приоритета

През тази и следващата година държавната администрация ще се развива с помощта на 71 мерки. Те са част от План за изпълнение през 2014 – 2015 г. на Стратегията за развитие на държавната администрация, който беше приет от правителството.

Мерките са част от 6 основни приоритета, а именно: оценка на въздействието, подобряване на процеса на обществени консултации, засилване на контрола за изпълнение на законите и подобряване дейността на регулаторните органи, цялостна промяна на начина, по който се предоставят административните услуги, въвеждане на подхода „отворени данни“ и намаляване на регулаторните пречки и административната тежест на централно и общинско ниво. Средствата за изпълнението на мерките ще бъдат основно от оперативните програми на ЕС. Част от тях обаче ще трябва да бъдат осигурени от бюджетите на отговорните институции.

Значителен брой мерки са свързани с приоритета за цялостна промяна на начина, по който се предоставят административните услуги. Причина са промените в АПК, който влезе в сила през март тази година и с които се създаде общата нормативна рамка за въвеждане на комплексно административно обслужване. По отношение на мерките в този приоритет е постигнат синхрон между плана и Плана за изпълнение на Стратегията за електронното управление в Република България 2014 - 2020 г.

Сподели тази статия: 
Категория новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top