Допълнения в Класификатора на длъжностите в администрацията | РААБЕ Експерт

Допълнения в Класификатора на длъжностите в администрацията

Допълнения в Класификатора на длъжностите в администрацията
09
2016

Въвеждат се нови длъжности

Правителството одобри промени в Класификатора на длъжностите в администрацията, с които се въвеждат длъжности, предвидени в специални закони:

  • Закона за електронните съобщения,
  • Закона за здравното осигуряване,
  • Закона за защита на класифицираната информация,
  • Закона за обществените поръчки,
  • Закона за предучилищното и училищното образование,
  • Закона за търговския регистър,
  • Закона за железопътния транспорт,
  • Закона за гражданското въздухоплаване, Кодекса за социално осигуряване,
  • Кодекса за търговското корабоплаване.

Целта е да се осигури съответствие между уредбата на законово и на подзаконово ниво и всички длъжности в администрацията да се съдържат в един нормативен акт.

В Класификатора на длъжностите в администрацията са направени и промени по отношение на конкретни длъжности в Инспектората към министъра на правосъдието по Закона за съдебната власт, произтичащи от промяната на минималните изисквания за заемане на длъжността и вида на правоотношението, съгласно разпоредбите на специалния закон.

Сподели тази статия: 
Може да намерите повече информация по темата в изданието: 

От назначаването до уволнението - трудово право за работодатели + CD

От назначаването до уволнението - трудово право за работодатели

Процедури и готови бланки по назначаване, уволнение, дисциплинарни наказания, работно време, отпуски, командироване, здравословни и безопасни условия на труд+ Новият ред за обработване на лични данни при трудови правоотношенияПрочети още

Цена:115,20 лв

Бърза ПОРЪЧКА

Категория новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top