ДДС, СЕС и СИДДО | РААБЕ Експерт

ДДС, СЕС и СИДДО

ДДС, СЕС и СИДДО
02
2017

Какво е общото между тях?

Общото между ДДС, практиката на Съда на ЕС и СИДДО е събрано в нашето предложение за провеждане на две обучения – съответно в Бургас и Пловдив, на тема „Актуални ДДС въпроси, актуална ДДС практика на Съда на ЕС и СИДДО“.

Тези обучения Ви дават възможност да разберете в детайли:

 • какви възможности дава на данъкоплатците практиката на СЕС при вземане на решения за ДДС третирането на лично ползване на стоки и услуги;
 • че от 01.01.2017 г. в целия ЕС са в сила нови ДДС правила във връзка с услуги, свързани с недвижими имоти;
 • правилните стъпки за прилагане на СИДДО;
 • как да се защитите при претенции от страна на НАП за доказване на качеството „действителен притежател на дохода“ при казуси с данък при източника;
 • уредба на основни групи доходи в 6-те нови СИДДО на България, приложими от 01.01.2011 г. насам – Германия, Австрия, Швейцария, Обединеното кралство, Норвегия и Румъния.

ДДС Директивата и практиката на СЕС във връзка с ползването на стоки и услуги за лични нужди от ДДС гледна точка и възможностите, които дават те за защита на данъкоплатеца:

 • уредба на въпроса на европейско равнище – ДДС директивата;
 • свързана практика на СЕС;
 • уредба на въпроса на национално равнище в контекста на европейските правила;
 • ползване на стоки;
 • ползване на услуги.

А на какво да обърнете внимание при недвижимите имоти:

 • цел и естество на специалното правило за услуги, свързани с недвижими имоти;
 • анализ на определението за недвижим имот и неговите елементи;
 • (не)приложимост на българското вещно право при казуси с услуги, свързани с недвижими имоти;
 • какво означава една услуга да има „достатъчно пряка връзка“ с недвижим имот;
 • услуги, попадащи под специалната уредба;
 • услуги, непопадащи под специалната уредба;
 • пакетни услуги, комплексни договори, връзка с два или повече имота и други.

За правилното прилагане на СИДДО е ключово да познавате правната му природа и да следвате стриктно определени стъпки, с които ще Ви запознаем.

При прилагането на СИДДО обърнете внимание на понятието „действителен получател на дохода“ - основният проблем при прилагането на СИДДО:

 • дефиниция;
 • практика на ВАС по доказване на това качество;
 • конкретни практически съвети за минимизиране на риска.

Ще се запознаете и с уредбата на основни групи доходи по шестте най-нови СИДДО на България:

 • дивиденти;
 • лихви;
 • роялти;
 • доходи от прехвърляне на дялове/акции.

Пълен коментар по всички теми очаквайте на нашите семинари „Актуални ДДС въпроси, актуална ДДС практика на Съда на ЕС и СИДДО“, съответно на: 20.04.2017 г. в Бургас, хотел Аква и 21.04.2017 г. в Пловдив, хотел Лайпциг, зала Вагнер с лектор Анелия Татарова - данъчен адвокат, член на САК.

Сподели тази статия: 
Може да намерите повече информация по темата в изданието: 

Международно данъчно облагане и осигуряване + CD

Международно данъчно облагане и осигуряване

Връзката между българското и чуждестранното законодателство + практически решения на конкретни казуси!Прочети още

Цена:127,20 лв

Бърза ПОРЪЧКА

Категория новини: 
Таг новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top