Данък върху добавената стойност | РААБЕ Експерт

Данък върху добавената стойност

Данък върху добавената стойност
04
2017

Промените в ППЗДДС са факт

Промените в ППЗДДС бяха обнародвани на 21.03.2017 г. Промените са важни и обхващат:

  • Правилата за приспадане на данъчен кредит пропорционално на степента на използване на стоките за извършване на независима икономическа дейност.
  • Регламентиран е начинът за отразяване в Дневника за покупките на стойността на данъчната основа и ДДС по получените данъчни документи при приспадане на данъчен кредит пропорционално на степента на използване на стоките.
  • Въвежда се формула за изчисляване на размера на данъка с право на данъчен кредит в случаите на извършване на облагаема доставка на стока или услуга с характер на дълготраен актив, за която при придобиване, производство или внос на стоката или при получаване на услугата не е приспаднат данъчен кредит, но в последствие са извършени годишни корекции на ползвания данъчен кредит съгласно изменението в използването на стоката или услугата.
Сподели тази статия: 
Категория новини: 
Таг новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top