Данък върху добавената стойност | РААБЕ Експерт

Уважаеми клиенти, Във връзка с въведеното в България извънредно положение поради пандемията от COVID-19, Ви уведомяваме, че въвеждаме дистанционен режим на работа за всички служители на РААБЕ България ЕООД. Нашият офис ще е затворен, но продължаваме да обслужваме Вашите поръчки и да доставяме издания.
За връзка с отдел “Oбслужване на клиенти”можете да ни намерите на: тел.: 0893 444 310 / 0879 545 426 / 0896 669 914; имейл: service@raabebg.com
За връзка с отдел „Семинари в област Образование” можете да ни намерите на: тел.: 02 974 17 81 / 0879 545 417; имейл: academy@raabebg.com

Данък върху добавената стойност

Данък върху добавената стойност
04
2017

Промените в ППЗДДС са факт

Промените в ППЗДДС бяха обнародвани на 21.03.2017 г. Промените са важни и обхващат:

  • Правилата за приспадане на данъчен кредит пропорционално на степента на използване на стоките за извършване на независима икономическа дейност.
  • Регламентиран е начинът за отразяване в Дневника за покупките на стойността на данъчната основа и ДДС по получените данъчни документи при приспадане на данъчен кредит пропорционално на степента на използване на стоките.
  • Въвежда се формула за изчисляване на размера на данъка с право на данъчен кредит в случаите на извършване на облагаема доставка на стока или услуга с характер на дълготраен актив, за която при придобиване, производство или внос на стоката или при получаване на услугата не е приспаднат данъчен кредит, но в последствие са извършени годишни корекции на ползвания данъчен кредит съгласно изменението в използването на стоката или услугата.
Сподели тази статия: 
Категория новини: 
Таг новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top