данъци | РААБЕ Експерт

данъци

ДДС при туристически услуги

07
2019

Специален ред на маржа при обща туристическа услуга

Пример: Фирма е туристически агент. Работи от свое име и за своя сметка. Реализирала е приходи от такси за ученически лагер в размер на 45 000,00 лева и е издала фактури за всяка една такса без да начислява ДДС....

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Данък на автомобил

Данък на автомобил
08
2016

Технически преглед на автомобил само срещу платен данък

От Министерство на транспорта предупреждават, че минаването на технически преглед без платен данък на автомобила вече няма да е възможно.

По време на техническите прегледи, както в София вече се практикува, ще се извършва ...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

СИДДО с Великобритания и Северна Ирландия влиза в сила със задна дата

СИДДО с Великобритания и Северна Ирландия влиза в сила със задна дата
02
2016

Спогодбата беше обнародвана с брой 10 на Държавен вестник

Новата Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане между България и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия ще се прилага по отношение на удържаните данъци при източника за сумите, които са получени или...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Нови такси

Нови такси
12
2015

Тол таксите факт от началото на 2017 г.

В Народното събрание тече обсъждането на Закона за пътищата. За нас представлява интерес ще се въведат ли тол таксите и откога.

Законодателството предвижда въвеждане на смесена система – тол такси за тежкотоварните автомобили и електронна...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

РААБЕ награди най-верните си клиенти

РААБЕ награди най-верните си клиенти
11
2015

Банка ДСК - клиент на „Данъчен наръчник – актуален коментар“ с актуализация № 100

За това, дали една фирма предлага качествени продукти и услуги, можем да съдим по отношението на нейните дългогодишни клиенти. Известно е на всички счетоводители, финансови мениджъри, ТРЗ специалисти, одитори и данъчни...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Прилагане на СИДДО за правни услуги от чуждестранна компания

Прилагане на СИДДО за правни услуги от чуждестранна компания
Въпрос: 

През 2014-та получихме фактура за правни услуги от чуждестранна компания. Начислихме данък при източника 10%, внесохме го в бюджета и съответно го декларирахме по чл. 55, ал. 1  от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО. Тъй като данъкът не е удържан от начисления и изплатен доход на чуждестранната компания, го обложихме и с годишен данък, съгласно чл. 26 т. 8 от ЗКПО за същата година.

През 2015-та година получихме от нашия чуждестранен контрагент надлежно попълнени и заверени оригинални...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Специални правила при определяне на облагаемия доход и годишната данъчна основа за доходите от прехвърляне на права или имущество

Специални правила при определяне на облагаемия доход и годишната данъчна основа за доходите от прехвърляне на права или имущество
04
2015

Правила за определяне на „продажна цена“ и „цена на придобиване“

Правилата за формиране на облагаемия доход при продажба или замяна на права или имущество са различни и зависят от обекта на сделките, потенциален източник на облагаем доход – недвижимо имущество, движимо имущество, финансови активи и др.

...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Възможно ли е данък върху доходите на физическите лица да остава в общините?

Възможно ли е данък върху доходите на физическите лица да остава в общините?
10
2014

Ще подкрепяме ли местните бюджети не само с данъци и такси по ЗМДТ

В момент, когато се работи върху бюджета на държавата за 2015 г., се коментират различни предложения за справяне с недостига на средства на централно и местно ниво. Едно такова предложение е 2 % от данъка върху физическите лица да остава на...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Удържа ли се данък при източника на лектор, местно лице на държава-членка на ЕС

Удържа ли се данък при източника на лектор, местно лице на държава – членка на ЕС
Въпрос: 

Във връзка с провеждане на конференция като лектор е поканено местно лице на Германия, което ще изнесе еднократно лекция.

За лекторското възнаграждение имаме сключен договор за сумата от 180 евро. Трябва ли предприятието платец да удържа данък при източника?

Трябва ли да  поискаме от лектора документ от немския НАП, че е  местно лице, ако не се удържа данък?

Фирмата ни поема самолетните билети, нощувките и храната на лицето.

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Равнение на декларации образец 1 и 6

Равнение на декларации образец 1 и 6
02
2014

Важните основни моменти при деклариране през 2014 г.

С чл. 2, ал. 4 от Наредба Н-8 от 2005 г. се изисква всяко от декларираните месечни задължения в декларация обр. № 6 трябва да бъде равно на изчислените задължителни осигурителни вноски и/или...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Страници

Subscribe to данъци
Go to top