Данъци и счетоводство | РААБЕ Експерт

Данъци и счетоводство

Преминаване от МСС към НСС

Преминаване от МСС към НСС
02
2016

Ще се възползвате ли от тази възможност?

С излизането на Новия Закон за счетоводството (ДВ., бр. 95 от 2015 г.) се въведе изцяло нов подход по отношение на прилагането на Международните счетоводни стандарти и на Националните счетоводни стандарти. Ако...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Разпределение на дивиденти и данъчното им третиране

Разпределение на дивиденти и данъчното им третиране
02
2016

Приложими разпоредби на чл. 27, ал. 1, т. 1 и ал. 2; § 1, т. 4 от ДР на ЗКПО

Приходи в резултат на разпределение на дивиденти от местни юридически лица и от чуждестранни лица, които са местни лица за данъчни цели на държава-членка на Европейския съюз, или на друга държава-страна по...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Сроковете в Правилника за прилагане на ЗДДС

Сроковете в Правилника за прилагане на ЗДДС
02
2016

Прилагаме старите приложения № 2 към чл. 61, ал. 1, № 3 към чл. 61, ал. 2 и № 7 към чл. 60, ал. 5 до 29 февруари

Дългоочакваният Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност най-после беше обнародван с брой 8 на Държавен вестник. Въпреки сравнително късното му публикуване, известно успокоение на счетоводителите могат...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

СИДДО с Великобритания и Северна Ирландия влиза в сила със задна дата

СИДДО с Великобритания и Северна Ирландия влиза в сила със задна дата
02
2016

Спогодбата беше обнародвана с брой 10 на Държавен вестник

Новата Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане между България и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия ще се прилага по отношение на удържаните данъци при източника за сумите, които са получени или...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Национални счетоводни стандарти за 2016 г.

Национални счетоводни стандарти за 2016 г.
01
2016

Какво се променя, когато „всичко е станало друго“?

Не може един съвсем нов Закон за счетоводството (ДВ, бр.95 от 08.12.2015 г.) да не даде своите отражения върху цялостната работа на счетоводните отдели и на свързаните със закона счетоводни стандарти. Съществуващите НСФОМСП, с...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Страници

Go to top