Данъци и счетоводство | РААБЕ Експерт

Данъци и счетоводство

Възможно ли е „стара“ сграда да се превърне в „нова“?

Възможно ли е „стара“ сграда да се превърне в „нова“?
10
2016

Кога говорим за обособен „нов обект“

В последно време отново зачестиха въпросите, свързани с недвижимите имоти и тяхното данъчно облагане.

Така или иначе всяка сграда подлежи на основен ремонт, реконструкции, подобрения или дори на промяна предназначението й...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Време е да проверите дали Вашата фирма отговаря на критериите за прилагане на МСФО или трябва да преминете еднократно към НСС

Време е да проверите дали Вашата фирма отговаря на критериите за прилагане на МСФО или трябва да преминете еднократно към НСС
10
2016

В сила от 01.01.2017 г.

ПРИЛОЖИМИ СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ (ПРИЛОЖИМА СЧЕТОВОДНА БАЗА) (СЪГЛАСНО ЧЛ. 34 – ЧЛ. 36)

Коментар: доц. д-р Али Вейсел, д.е.с., регистриран одитор

Така наречената „Приложима счетоводна база“ се регламентира в глава четвърта от новия...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

„Местно лице“ за данъчни цели

„Местно лице“ за данъчни цели
09
2016

Как да определите кое лице е „местно“ съгласно ЗДДФЛ, ЗКПО и СИДДО?

Дефиниция за целите на ДДФЛ

На основание на чл. 4, ал. 1, местно физическо лице, без оглед на неговото гражданство, е лице:

  • което има постоянен адрес в България, или
  • което пребивава
  • ...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Данъчно третиране на неперсонифицирани дружества

Данъчно третиране на неперсонифицирани дружества
09
2016

ДДС при консорциум

Едни от най-проблемните от данъчна гледна точка отчитания са тези на неперсонифицираните дружества. В тази връзка в началото на м. август Националната агенция за приходите излезе със самостоятелно становище № 20-00-157 относно данъчното третиране...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Как да избегнете двойното данъчно облагане с Италия?

Как да избегнете двойното данъчно облагане с Италия?
08
2016

Одобрен е проект на нова спогодба за избягване на двойното данъчно облагане на доходите

Министерският съвет одобри проект на нова Спогодба между България и Италия за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и предотвратяване на отклонението или заобикалянето от облагане, като основа за водене на преговори.

Каква е...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Страници

Go to top