Бюджет 2014 със средства за проекти | РААБЕ Експерт

Бюджет 2014 със средства за проекти

Бюджет 2014 със средства за проекти
11
2013

Подобен ресурс се отпуска за пръв път от 15 години

В Бюджет 2014 г. са заложени средства, които да бъдат отпускани на проектен принцип. С тях ще се подпомагат инвестиционните намерения на общини и държавни институции.
По този начин ще се стимулират администрациите, които имат капацитет и готовност за отделни проекти, тъй като те ще могат да допълнят разходните си тавани. Подобни средства не са били залагани в бюджетите на страната от 15 години.

Проектът на Закона за бюджет 2014 г. беше приет на първо четене още в средата на месеца. С него се предвижда обща субсидия за делегираните от държавата дейности 1 988 198,8 хил. лв., трансфери за местни дейности, в т.ч. обща изравнителна субсидия 255 640,0 хил. лв. и трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища 19 000,0 хил. лв., целева субсидия за капиталови разходи 121 900,0 хил. лв., в т.ч. за изграждане и основен ремонт на общински пътища 60 000,0 хил. лв. Предложеният размер на взаимоотношенията с централния бюджет е 2 384,7 млн. лв. или в повече от 2013 г. с 81,5 млн. лв.

Сподели тази статия: 
Категория новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top