България вече е на 16-то място в Глобалния отворен индекс | РААБЕ Експерт

България вече е на 16-то място в Глобалния отворен индекс

България вече е на 16-то място в Глобалния отворен индекс
04
2016

Приеха доклада за дейността на САР

Страната ни успя през 2015 г. да се изкачи до 16-то място в Глобалния отворен индекс на данни, който отчита дали събираните от държавата данни са публикувани по достъпен за гражданите начин. За сравнение година по-рано България беше на 51 място от общо 97 държави.

Сред причините за напредъка е работата на Съвета за административната реформа, чийто доклад за дейността беше приет от Министерски съвет на 20 април. Към момента на разположение на гражданите са 144 различни типа данни в отворен формат. Те се предоставят в Портала за отворени данни, който се поддържа от администрацията на Министерски съвет. Сред постиженията на САР за миналата година са и: Пътната карта за изпълнение на Стратегията за развитие на държавната администрация 2015-2020 г., проектите за изменение и допълнение на Закона за нормативните актове и Закона за държавния служител.

Хотели за изнесени обучения

Сподели тази статия: 
Категория новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top