безвъзмездна финансова помощ | РААБЕ Експерт

безвъзмездна финансова помощ

Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване

Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване
07
2017

Какви са промените и от кога влизат в сила?

Обезщетение при неизползване на отпуска за бременност и раждане влизат в сила от 1 юни 2017 г. Съгласно промените в:

  • чл. 50а. (1) Майката (осиновителката), която е осигурена за общо заболяване и майчинство и е имала
  • ...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Три четвърти от финансовите корекции са по ОПОС и ОПРР

Три четвърти от финансовите корекции са по ОПОС и ОПРР
06
2014

117 млн. лв. са наложените на общините

Повече от три четвърти от направените през първия за държавата ни програмен период финансови корекции са били наложени по Оперативни програми „Околна среда“ и „Регионално развитие“. Общата сума на всички корекции възлиза на 166...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Нормативната рамка от ЕС до 2020 г. е готова

Нормативната рамка от ЕС до 2020 г. е готова
05
2014

Част от нея са четири постановления

Министерски съвет прие четири постановления, които са основна част от нормативната рамка, по която ще бъдат усвоявани средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 - 2020 г. Чрез...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Интегрираното проектно предложение вече е сред начините за директно финансиране

Интегрираното проектно предложение вече е сред начините за директно финансиране
04
2014

То може да съдържа компоненти, финансирани по повече от една програма

Интегрираното проектно предложение вече е една от възможностите за кандидатстване за предоставяне на финансова помощ по програмите, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

2 млн. лв. за ИТ обучения за централната администрация

2 млн. лв. за ИТ обучения за централната администрация
10
2013

Срокът на проектите е 18 месеца

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще може да повиши квалификацията на служителите от администрацията на централно ниво чрез ИТ обучения. Процедурата е по Оперативна програма „...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Създават се условия за по-голяма публичност и конкуренция при избор на изпълнител от страна на кандидати за безвъзмездна финансова помощ

Създават се условия за по-голяма публичност и конкуренция при избор на изпълнител от страна на кандидати за безвъзмездна финансова помощ
10
2013

Министерският съвет одобри промени в ПМС 69/2013

Постановлениенто регламентира условията и реда за определяне на изпълнител от страна на кандидати за безвъзмездна финансова помощ и бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от кохезионния и структурните фондове на Европейския съюз...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Определянето на изпълнител от страна на кандидати за безвъзмездна финансова помощ вече ще става по ново постановление

Определянето на изпълнител от страна на кандидати за безвъзмездна финансова помощ вече ще става по ново постановление
04
2013
Постановление № 69 на МС от 11.03.2013 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на кандидати за безвъзмездна финансова помощ и бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

За бенефициенти на проекти с европейско финансиране

За бенефициенти на проекти с европейско финансиране
05
2013

От 1 април 2013 г. ПМС 55 е заменено с ПМС 69

В средата на март 2013 г. беше направена съществена промяна в реда за избор на изпълнители от лицата, които изпълняват проекти с европейско финансиране. Промяната засяга проекти, финансирани от структурните и Кохезионния фонд на ЕС, програмата „...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Какво трябва да знаете за разходването на безвъзмездна финансова помощ по ПМС 69?

Какво трябва да знаете за разходването на безвъзмездна финансова помощ по ПМС 69?
06
2013
Постановлението обхваща кандидати за безвъзмездна финансова помощ и бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма „Черно море 2007 – 2013 г.“,...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Само една схема за безвъзмездна финансова помощ по ОПРР за 2013 г.

Само една схема за безвъзмездна финансова помощ  по ОПРР за 2013 г.
12
2012

Одобрена е индикативната годишна работна рамка на програмата

Вече е одобрена Индикативната годишна работна програма за предстоящи процедури по Оперативна програма „Регионално развитие“ за следващата година. Според нея през 2013 г. ще бъде обявена само една схема за безвъзмездна финансова помощ. Одобрената...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Страници

Subscribe to безвъзмездна финансова помощ
Go to top