Ангажимент на ръководството за сигурността на информацията | РААБЕ Експерт

Ангажимент на ръководството за сигурността на информацията

05
2018

Ръководителят на организацията трябва да утвърди политиките по защита на личните данни

За да утвърди ръководството политиките на организацията по защита на личните данни, трябва да е сигурно какво подписва. Ако Вашите политики са почти готови, е възможно да имате въпроси. Вашите въпроси можете да зададете на 08.06.2018 г. в Пловдив по време на практическия семинар Задълженията на администраторите на лични данни.

Още теми от програмата на семинара:

  • Сигурност на личните данни.
  • Изискванията към вътрешната инструкция за обработване на данните, която следва да е приел и да спазва всеки администратор на лични данни.
  • Оценка на въздействието и предварителни консултации.
  • Длъжностно лице по защита на личните данни.
  • Решаване на казуси  от дейността на търговците в туристическия бранш и не само.

Повече по темата за Задълженията на администраторите на лични данни

Сподели тази статия: 
Категория новини: 
Таг новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top