Ако ви се налага да извършите оценка на риска, свързан с обработването на лични данни | РААБЕ Експерт

Уважаеми клиенти, Във връзка с въведеното в България извънредно положение поради пандемията от COVID-19, Ви уведомяваме, че въвеждаме дистанционен режим на работа за всички служители на РААБЕ България ЕООД. Нашият офис ще е затворен, но продължаваме да обслужваме Вашите поръчки и да доставяме издания.
За връзка с отдел “Oбслужване на клиенти”можете да ни намерите на: тел.: 0893 444 310 / 0879 545 426 / 0896 669 914; имейл: service@raabebg.com
За връзка с отдел „Семинари в област Образование” можете да ни намерите на: тел.: 02 974 17 81 / 0879 545 417; имейл: academy@raabebg.com

Ако ви се налага да извършите оценка на риска, свързан с обработването на лични данни

оценка на риска, свързан с обработването на лични данни
06
2018

Въпреки отменената наредба има съществени правила, които трябва да спазвате

Ето няколко критерия а преценка дали съществува висок риск. Високо рисково е всяко обработване, включващо:

1. Оценка или точкуване, включително профилиране и прогнозиране;

2. Автоматизирано вземане на решения с правни последици или подобни сериозни последици;

3. Систематично наблюдение;

4. Чувствителни данни или данни от изключително лично естество;

5. Мащабно обработване на данни;

6. Търсене на съвпадение или съчетаване на набори от данни;

7. Данни относно уязвими субекти на данни (най-вече деца);

8. Иновативно използване или прилагане на нови технологични или организационни решения;

9. Когато операциите по обработването сами по себе си „възпрепятстват субектите на данни да упражняват дадено право или да използват някоя услуга или договор“.

 

Повече информация за оценка на въздействието и оценка на риска, както и отговор на всичките ви въпроси, свързани с обработката и защитата на личните данни, ще получите в практически семинар: Задълженията на администраторите на лични данни

Сподели тази статия: 
Категория новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top