8,4% от щатните бройки в администрацията са незаети | РААБЕ Експерт

8,4% от щатните бройки в администрацията са незаети

8,4% от щатните бройки в администрацията са незаети
06
2014

Голяма част от структурите не прилагат новата формула за заплатата

Към 31 декември 2013 г. незаетите щатни бройки в структурите на държавната администрация са 8,4 % от общата численост. Тази цифра представлява увеличение от 0,6 на сто спрямо 2012 г. Почти 19% от незаетите щатни бройки са такива за период по-голям от шест месеца.

Резултатите са от доклада за състоянието на администрацията през 2013 г., който беше приет от Министерски съвет. Според данните от него общата численост на щатните бройки в държавната администрация е 144 832. В тази цифра са включени и данните за МВР.

Щатните бройки в министерствата без това на вътрешните работи са общо 7300 бройки. Спрямо миналата година цифрата е с 0,4% по-малко. Най-голямо намаление на щатните бройки е отчетена в Министерство на здравеопазването. Там числеността е намалена с 10%

Според резултатите от доклада голяма част от администрациите не прилагат и въведената през лятото на 2012 г. формула за формиране на заплатите, основана на изпълнението.  Причина за това е липсата на допълнителни бюджетни средства.

Сподели тази статия: 
Категория новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top