Обучения за доставчици на социални услуги и дейности | РААБЕ Експерт

Обучения за доставчици на социални услуги и дейности

Обучения за доставчици на социални услуги и дейности

РААБЕ България представя на вниманието на ръководните екипи на социални дейности и услуги обучения и квалификация на:

 • социални,
 • педагогически,
 • ръководни
 • и др. кадри.

Висока приложимост на знанията, повишаването на професионалните умения и развитието на ключовите компетентностите са основните фактори, които утвърдиха РААБЕ България като желан и надежден партньор в организирането на обучения.

Нашите обучения:

 • са изцяло практическа насоченост;
 • провеждат се на удобно място;
 • водят се от лектори с дългогодишен опит и богата практика в социалните услуги.

Практическите семинари на РААБЕ България се фокусират  върху усъвършенстването на  професионалните умения и развитието на ключовите компетенции на кадрите в социалните услуги чрез акцентиране върху практическата работа и активните методи на учене. Темите са  специално подбрани, така че да бъдат полезни за всички колегии в социалната услуга. Затова обученията най-често се провеждат на място в самите социални услуги и в тях участват всички социални работници. В зависимост от Вашето желание, продължителността им може да бъде 4 или 8 учебни часа.

Получавате:

 • Всеки участник получава сертификат за преминато обучение
 • Индивидуална програма съобразена със спецификата на конкретната услуга
 • БОНУС - ГОТОВА КВАЛИФИКАЦИОННА ПРОГРАМА за 2015 г. при заявка на обучение до 15.09.2015 г.

РААБЕ България ООД притежава сертификат по БДС EN ISO 9001:2008 с № TRBA 100 0568 с обхват: Маркетинг и провеждане на семинари и обучения!

Поръчайте обучение и получете БОНУС – квалификационна програма!

Ето три стъпки, с които можете да го направите бързо и лесно:

 1. Изберете тема/и за обучение
 2. Попълнете приложената заявка
 3. Ние ще ви изпратим оферта и БОНУС - готова квалификационна програма

ТОП тема: Управление и предоставяне на социални услуги при партньорство на общината с центровете за социални услуги и НПО

Управление на случай на деца в риск

Диагностициране на индивидуалните особености на деца и ученици. Стилове на учене и познание

Екипност и ефективност в работата на социалните екипи

Ефективни техники за комуникация и работа с родителите

Добри практики при управление на социалните дейности

Мултиинституционално взаимодействие

Водене на документация при социални услуги

Техники за овладяване и контрол на професионалния стрес

Мотивация на възрастни хора

Невербалната комуникация – основа за успешно сътрудничество

Нови социални дейности за възрастни

Ролята на творческите игри за развитие на познавателната активност у децата

Превенция на рисковото поведение при изоставянето на деца

Развитие на комуникативните умения у децата чрез игри

Приемна грижа

Практически модели за справяне с проблемното поведение на децата

Превенция при изоставянето на деца от рисковите общности

Методи и подходи при работа с хиперактивни деца и деца с нарушена концентрация на внимание

Работа с деца със СОП

Работа с деца билингви

Супервизия

 

Забележки:

При Икономичен и Стандартен пакет залата и техниката за обучението се осигуряват от възлжителя.

Посочените цени са крайни с включен ДДС.

РААБЕ България си запазва правото да променя посочените цени.

ДОВЕРЕТЕ СЕ НА ТРАДИЦИЯТА, КАЧЕСТВОТО И ОПИТА:

 • повече от 1800 проведени обучения с различни групи от цялата страна;
 • над 35 000 обучени лица;
 • РААБЕ България притежава сертификат по

  БДС EN ISO 9001:2008 за провеждане на семинари и обучения.

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top