Мениджмънт и право | РААБЕ Експерт

Мениджмънт и право

Мениджмънт и право

Възползвате ли се от пропуските в законите?

И Вие имате права. Законът е врата в полето – обучените служители и доброто познаване на закона ще Ви покажат, кога трябва да преминавате през тази врата и кога можете да я заобиколните.

Защо мениджмънтът е най-важен?

Мениджмънтът обхваща планирането, организирането, управлението на персонала, ръководството, насочването и контролирането на организацията или усилието за постигане на дадена цел.

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top