Фирмена култура | РААБЕ Експерт

Фирмена култура

Фирмена култура

Каква е Вашата фирмена култура?

Фирмената култура е комплексно и динамично отражение на отношенията, ценностите, стила на поведение, предимствата и представата на фирмата за самата себе си.

Как се възприема тя от Вашите служители?

Да се чувстват те достойни за мястото, което заемат и да действат по възможно най-коректния начин спрямо пазарните си партньори - клиенти, доставчици и посредници.

Как влияе на организацията?

Високата фирмена култура е решаваща предпоставка за постигането на траен пазарен успех.

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top