Фирмена култура | РААБЕ Експерт

Уважаеми клиенти, Във връзка с въведеното в България извънредно положение поради пандемията от COVID-19, Ви уведомяваме, че въвеждаме дистанционен режим на работа за всички служители на РААБЕ България ЕООД. Нашият офис ще е затворен, но продължаваме да обслужваме Вашите поръчки и да доставяме издания.
За връзка с отдел “Oбслужване на клиенти”можете да ни намерите на: тел.: 0893 444 310 / 0879 545 426 / 0896 669 914; имейл: service@raabebg.com
За връзка с отдел „Семинари в област Образование” можете да ни намерите на: тел.: 02 974 17 81 / 0879 545 417; имейл: academy@raabebg.com

Фирмена култура

Фирмена култура

Каква е Вашата фирмена култура?

Фирмената култура е комплексно и динамично отражение на отношенията, ценностите, стила на поведение, предимствата и представата на фирмата за самата себе си.

Как се възприема тя от Вашите служители?

Да се чувстват те достойни за мястото, което заемат и да действат по възможно най-коректния начин спрямо пазарните си партньори - клиенти, доставчици и посредници.

Как влияе на организацията?

Високата фирмена култура е решаваща предпоставка за постигането на траен пазарен успех.

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top