Данъци и счетоводство | РААБЕ Експерт

Данъци и счетоводство

Данъци и счетоводство

Колко често се променят данъчните закони?

От средата на 2013 г. до средата на 2014 г. Народното събрание е приело 138 закона, 266 решения и 3 обръщения и декларации.

Как се отразяват промените на бизнеса?

Оценката на въздействието на регулирането винаги е свързана с оценка на разходите. Оптимизирайте разходите си за обучение на персонала във финансово счетоводния отдел, като им осигурите подходящо обучение.

Какво е влиянието на промените върху финансовия отдел?

Множество правила за прилагане с незабавни срокове, без право на грешки при несъвършена и противоречаща си нормативна уредба.

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top